COVID-19 Informatie

6 mei jl. is door de overheid besloten dat het verbod op contactberoepen, waar pedicures onder vallen, per 11 mei opgeheven wordt onder strikte voorwaarden. Tot die tijd zullen in mijn praktijk geen behandelingen uitgevoerd worden.

Vanwege voorbereidingen om te voldoen aan de striktere hygienemaatregelen ga ik uit van heropening van de praktijk per maandag 25 mei. Dit betekent dat ik i.i.g. vanaf maandag 25 mei behandelingen zal gaan uitvoeren. U kunt vanaf heden afspraken maken voor 25 mei e.v. Indien de maatregelen verlengd worden vervallen automatisch alle afspraken en zal ik een nieuwe openingsdatum vermelden op mijn website.

Als de praktijk weer open gaat gelden extra strenge protocollen. Deze extra strenge protocollen houden in dat additionele beschermende maatregelen genomen moeten worden voor, tijdens en na de behandeling om het voor u maar ook voor mij zo veilig mogelijk te maken. Deze maatregelen zijn extra reinigingscycli voor de praktijkruimte en gereedschap en het gebruik van additionele persoonlijke beschermingsmiddelen door zowel u als mijzelf. Deze maatregelen komen bovenop de bekende maatregelen m.b.t. 1.5 meter afstand, geen handen schudden (geen fysiek contact) etc. U kunt hier meer lezen over deze maatregelen.
Al deze maatregelen hebben tot gevolg dat per heden een prijsverhoging van 8 Euro bovenop de huidige prijs doorgevoerd zal worden.

Zoals door onze premier op 6 mei jl. gemeld in zijn toespraak, mag een client alleen de praktijk betreden indien hij/zij:

  • niet ziek is en/of koorts heeft
  • de handen wast en desinfecteert of handschoenen draagt
  • een mondkapje draagt

U krijgt van mij handschoenen en een mondkapje voor eenmalig gebruik bij aankomst.

Ik zal bovendien een bril, gelaatscherm en plastic schort dragen. Ik zal geen handdoeken noch stoelhoes meer gebruiken maar papieren wegwerpdoeken (voor zover ik dat niet al deed).

Met in acht name van deze voorzorgsmaatregelen kan ik u een veilige en verantwoorde behandeling bieden die voldoet aan de eisen die de overheid in samenwerking met de branchevereniging stelt.

Indien u een begeleider nodig heeft om naar de praktijk te komen, mag deze begeleider de praktijk niet betreden. Heeft uw begeleider één van bovenstaande klachten? Wilt u dan iemand anders vragen om u te begeleiden?!

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd, voor vragen kunt u contact met mij opnemen.